Atlas ve Öğretim

Atlas and Teaching

Atlas ve sağladığı hizmetler, öğretmenlerin müfredat tasarımını ve müfredatlarını geliştirmeyi dünya çapında desteklemektedir. Öğretmenler işbirlikçi planlama, müfredat geliştirme, öğrenci öğrenimini desteklemek için Atlas’ı kullanır.

teaching literature

Atlas Nedir?

What is Atlas?

Atlas, müfredat yazmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur

  • Ayarlanabilir çalışma takvimi & Ünite düzeyinde planlama
  • Kazanımlarla eşgüdümlü çalışma olanağı
  • Raporlama ve iletişim araçları
  • Kişiselleştirilmiş gösterge tablosu
  • % 100 internet tabanlı ve şifre korumalı
Atlas Ücretsiz Deneme Sürümü için Kaydolun

Atlas’ı Kullanırken Yardımcı Olacak  Kaynaklar

Resources for Using Atlas

Müfredat Temel Kaynakları

Curriculum Basics

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!